Αίτηση Αλλαγής Υπόχρεου Παροχής-Υδρομέτρου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την σχετική αίτηση και τα απαραίτηα δικαιολογητκά που απαιτούνται

 

Δικαιολογητικά

-Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού  Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (εξοφλημένου)