Αίτηση Αλλαγής Ονόματος Ιδιοκτήτη

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την σχετική αίτηση και τα απαραίτηα δικαιολογητκά που απαιτούνται

 

Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού  Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (εξοφλημένου)

2. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο σπιτιού ή αποδοχή κληρονομιάς ή γονική παροχή)

3. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι είστε ο ιδιοκτήτης με το γνήσιο της υπογραφής σας

4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας χρειάζεται εξουσιοδότηση των υπολοίπων με την οποία σας καθιστούν κύριο ιδιοκτήτη.

5. Αντίγραφο Ε1

6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας