Αίτηση Α.Μ.Ε.Α.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την σχετική αίτηση και τα απαραίτηα δικαιολογητκά που απαιτούνται

 

Δικαιολογητικά

 

1.Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού  Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (εξοφλημένου)

2. Γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή

3. Βεβαίωση από μονάδα Τεχνητού Νεφρού για τους νεφροπαθείς

4. Υ/Δ για μόνιμη κατοικία

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας