Αίτηση Εξαγωγής Υδρομέτρου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την σχετική αίτηση και τα απαραίτηα δικαιολογητκά που απαιτούνται

 

1. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (εξοφλημένου)