Αίτηση Μεταφοράς

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την σχετική αίτηση και τα απαραίτηα δικαιολογητκά που απαιτούνται

 

Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού  Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (εξοφλημένου)

2. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο σπιτιού ή αποδοχή κληρονομιάς ή γονική παροχή)

3. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας χρειάζεται εξουσιοδότηση των υπολοίπων με την οποία σας καθιστούν κύριο ιδιοκτήτη.

4. Αντίγραφο Ε1

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας