Αίτηση Πολύτεκνοι Τρίτεκνοι

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω την σχετική αίτηση και τα απαραίτηα δικαιολογητκά που απαιτούνται

 

Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (εξοφλημένου)

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο

3. Υ/Δ για μόνιμη κατοικία              

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας          

5.  Αντίγραφο Ε1