Οδηγίες Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων

Η παρακολούθηση της εξέλιξης-κατάστασης ενός αιτήματος γίνεται στην διαδικτυακή πύλη ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Αφού κάνετε είσοδο με τα στοιχεία σας (όνομα χρήστη & κωδικός) ή μέσω taxisnet με τους κωδικούς taxisnet που διαθέτετε στην αρχική σελίδα της ΔΕΥΑ Καλαμάτας μετά επιλέγετε "τα αιτήματά μου".

Θα εμφανιστούν όλα τα αιτήματα που έχετε υποβάλει στο φορέα. μέσω της σελίδας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων.

 

Οδηγίες Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρήστη

 

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων