Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων είναι η εγγραφή σας ως χρήστης στη διαδικτυακή πύλη.

Για υποβολή απλού ηλεκτρονικού αιτήματος είναι απαραίτητο να είστε απλά εγγεγραμμένος χρήστης (Επιπέδου Α).

Για αποστολή πιστοποιητικών είτε ψηφιακά, είτε στην διεύθυνση σας, είναι απαραίτητο να είστε πιστοποιημένος χρήστης (Επιπέδου Β).

Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αιτήματα γίνεται:

α) από το πλαίσιο "Αναζήτηση αιτημάτων" στην αρχική σελίδα.

 

foto

 

Αναζητήστε το αίτημα που σας ενδιαφέρει πληκτρολογώντας γράμματα ή συλλαβή από την ονομασία του αιτήματος.

Αφου επιλέξτε μία από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, στην επόμενη οθόνη, για να υποβάλετε ηλεκτρονικό αίτημα, επιλέξτε το σύνδεσμο "Αποστολή ψηφιακής αίτησης.... " όπου εμφανίζεται.

Στη συνέχεια οδηγήστε στην ειδική σελίδα επεξεργασίας του επιλεγμένου ηλεκτρονικού αιτήματος. Συμπληρώνετε την αίτηση με τα στοιχεία και επιλέγετε "αποστολή". Αν η αποστολή είναι επιτυχής θα λάβετε σχετικό μήνυμα με στοιχεία υποβολής

β) επιλέγοντας τον σύνδεσμο e-Αιτήματα στο κεντρικό μενού στο πάνω μέρος κάθε σελίδας.

Επιλέγετε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει και θα οδηγηθήτε στην ειδική σελίδα υποβολής επεξεργασίας του επιλεγμένου ηλεκτρονικού αιτήματος. Συμπληρώνετε την αίτηση με τα στοιχεία και επιλέγετε "αποστολή". Αν η αποστολή είναι επιτυχής θα λάβετε σχετικό μήνυμα με τα στοιχεία υποβολής.

 

Οδηγίες Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρήστη

 

Οδηγίες Παρακολούθησης Εξέλιξης Αιτημάτων